Compliance

MODEL BASAT EN LA NORMA UNE-19601, FACILITANT LA SEVA CERTIFICACIÓ


Amb el nostre Pla de Prevenció de Riscos Penals, podrà evitar conseqüències com ara:

 1. Dany reputació per iniciació d'un procediment penal o imputació de la Persona Jurídica
 2. Possibles mesures cautelars com la suspensió temporal, el tancament provisional o la intervenció judicial.
 3. Penes com multes milionàries, tancament definitiu, dissolució de l'empresa, clausura de l'activitat.

MODELS DE CONDUCTA ADEQUATS + PREVENCIÓ = SEGURETAT


L'autoregulació s'imposa en els mercats i en el món empresarial, resultant necessari la implantació
d'un model de prevenció de possibles conductes delictives en les organitzacions, institucions i empreses.

El programa d'COMPLIANCE PENAL t'ajudarà a:

 • Eximir o atenuar la responsabilitat penal de la persona jurídica
 • Estalviar costos, a l'tenir una major eficiència
 • Major control, detecció precoç de possibles actuacions delictives
 • Disminuir el possible impacte, amb els corresponents beneficis
 • Creació de valor a l'millorar la imatge reputació en el mercat

QUALITAT - TRANSPARÈNCIA - CONFIANÇA


El sistema de compliance que hem creat es fonamenta en un estudi previ,
detecció i posterior anàlisi, que ens permetrà elaborar:

 • Mapa de riscos
 • Implementació de protocols (Models de gestió)
 • Millora de el model organitzatiu existent
 • Control i verificació periòdica de el model
 • Codi de Conducta (Sistema disciplinari)
 • Canal ètic

Compliance protecció de dades, TIC i privacitat


El nou Reglament (UE) en matèria de protecció de dades ofereix unes sancions espectaculars a les empreses que no compleixin amb la normativa vigent.

Nosaltres vam realitzar l'adequació a el nou Reglament (UE) en aquesta matèria, formant a l'DPO de l'empresa, implantant mètodes i assegurant el compliment de l'tractament de dades de caràcter personal, la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Els nostres models es basen en l'assessoria i consultoria per a una correcta gestió de la informació susceptible i protegida de forma legal.

realitzem:

 • Diagnòstic de l'estat actual de l'empresa
 • Recomanacions i protocols d'actuació
 • Elaboració i redacció de documents legals en el tractament de les dades
 • Formació a l'DPO, figura d'obligat compliment en l'organització per la normativa europea
 • Verificacions dels models implantats

Compliance en Prevenció de Blanqueig de Capitals


Oferim protocols d'actuació en compliment de la normativa vigent, controlant els riscos, elaborant plans específics, formant a el personal implicat en els processos que recomana el SEPBLAC, tot orientat a oferir una imatge de transparència i professionalitat, evitant les possibles sancions i inhabilitacions amb el conseqüent dany reputacional.

Els nostres Serveis:

AUDITORIA, que ens permetrà elaborar els informes i superar els exàmens experts externs per evitar elevades sancions.

ASSESSORIA i CONSULTORIA, informació legal, actualitzada als possibles canvis normatius en aquesta matèria, amb les pertinents verificacions.

FORMACIÓ, anual de caràcter obligatori, ja siguin presencials o virtuals.

EXPERTS ACREDITATS SEPBLAC